Referat bestyrelsesmøde 26-10-13

posted in: Nyheder, Referat | 0

Referat af bestyrelsesmøde d. 26.10 2013 hos Michael

 

  1. Vores nye hjemmeside

Vores nye hjemmeside er klar til at gå i luften. Vi mangler lige at Carsten Bech får svaret på et brev fra hjemmesidefirmaet, da han har domænenavnet nordentoften. Dk. CB har sagt det er ok, så det er formaliteter, så er vi i luften. Godt arbejde af næstformanden… Som for øvrigt også er administrator. Fremover bliver dagsordener og referater lagt ind på hjemmesiden.

 

  1. Problemer med trafik og uro ved ungdomsboligerne

Vi har fået Heine til at sætte bomme op ved stien ved ungdomsboligerne for at afhjælpe trafikproblemer med scootere osv.

Cristian har samlet underskrifter ind for at gøre politikerne opmærksomme på problemerne omkring ungdomsboligerne på Nordentoften. Underskrifterne blev afleveret d. 28.8 til borgmester Søren Pape. Vi har pr. Dags dato intet hørt til dette. Michael prøver at følge op på sagen.

 

  1. Legepladsudvalget

Michael kontakter igen pr. Mail Nørreballes bestyrelse for at høre om de er interesseret i at deltage i vores projekt omkring legepladsområdet. Der har været et møde i legepladsudvalget og med Morten som deltager fra bestyrelsen.

Der har været forespørgsel fra legepladsudvalget om man kan flytte legepladsen til en anden lokalitet på Nordentoften. Vores svar er, at udvalgets opgave er at kigge på, hvad man har af ønsker og forslag til ændringer og forbedringer af legepladsområdet på dets nuværende placering. Hvis man ønsker at flytte legepladsen, må man tage det op på generalforsamlingen, for så er det et helt nyt punkt. Det vil kræve accept fra kommunen, fordi det kræver en ændring i lokalplanen, og så skal de evt. kommende naboer til den nye placering også høres.

 

  1. Evt.

Nyt møde d. 16.1 2014 kl 19.30 hos Ole. Ellers ikke noget.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *