Formandens beretning Grundejerforeningen Nordentoften Marts 2012

posted in: Generalforsamling | 0

Først vil jeg gerne på bestyrelsens vegne sige tak for året, det er gået.  Heldigvis har vi også

dette år haft god opbakning til de tiltag og beslutninger, som vi tager i bestyrelsen.

 

Der har i pressen været fokus på muligt fradrag i ejendomsskatten, og der skulle nu være udbetalt

til de berørte husstande.

 

Vi har i år heldigvis haft et positivt regnskabsår med et overskud på ca. 10.000 kr., hvilket især skyldes at snerydningsudgiften har været lav. Derfor har bestyrelsen foreslået at kontingentet forbliver uændret.

 

Bestyrelsen har i det nye budget foreslået at øge udgifterne væsentligt omkring vedligeholdelse

af Nordentoften, da bl.a. vores fællesområde med tilhørende legeplads står over for en renovering, samt at vores træer inden for de næste år skal klippes igen.

Der skal derfor fra bestyrelsen ytres ønske om, at der er beboere på Nordentoften, som vil medvirke

i et nyt tiltag omkring en styregruppe, som skal planlægge fremtiden for vores fællesområder. Specielt kunne det være godt, hvis ”småbørnefamilierne” kunne bidrage med idéer, der kan gøre legepladsen mere attraktiv”

 

Der skal lyde en stor tak til gadefestudvalg, som år efter år sørger for, at vi har en super gadefest,

samt en fast tradition omkring Sankt Hans.

 

Vi vil også gerne sige tak til Ejvind Nielsen, som trofast holder vores grønne områder rigtig pæne.

Heldigvis har han lyst til at fortsætte med dette også i 2012

 

Tak til bestyrelsen – altid en fornøjelse at arbejde sammen med jer.

 

Formanden for grundejerforeningen Nordentoften

 

Michael  Selch Laursen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *