Formandens beretning Grundejerforeningen Nordentoften Marts 2013

posted in: Generalforsamling | 0

Først vil jeg gerne på bestyrelsens vegne sige tak for året, der er gået, og heldigvis har vi også dette år haft god opbakning til de tiltag og beslutninger, som vi har taget.

Vi har igen i år måttet konstatere, at såfremt vi vil have, at Nordentoften skal fremstå pænt
året rundt, skal vi selv sørge for dette, da vi ikke kan forvente at Viborg Kommune gør en indsats.

Derfor har bestyrelsen i år foreslået et budget hvor vi sætter 100.000 af til vedligeholdelse af nordentoften. Det være sig udgifter til beplantning, legeplads, “opholds skur”, reparationer af stier, veje, træer osv. frem til 2015.

Dette har vi vurderet vil være et realistisk beløb at bruge årene fremover. Vi har derfor også
nedsat en arbejdsgruppe, som på et senere tidspunkt vil fremlægge en “2015 plan” for Nordentoften.
Det bliver en stor og dejlig udfordring at prøve at lave en plan for tiltag og vedligeholdelse under nuværende forudsætninger, som kan være synlig for at alle beboer i 2015.
Der skal fra bestyrelsen lyde en stor opfordring til at man byder ind med gode idéer, men vi vil samtidig gerne gøre det klart, at det må være en selvfølge, at hvis dette skal lykkes, skal vi alle hjælpe til og yde en indsats. Der er vi dog overbevist om kommer til at ske.

Vi vil, når 2015-planen med økonomi, tiltag osv. er klar, fremlægge dette på et ekstra ordinært møde for vedtagelse og yderligere planlægning.

Vi er stadigvæk 79 husstande, og der bliver alt andet lige ikke bygget mere.

Vi kom sidste regnskabsår heldigvis ud med et overskud på knap 26.000, hvilket skyldtes, at vi ikke havde en dyr vinter med snerydning osv. , samtidig med at vores budget til vedligeholdelse af nordentoften ikke blev brugt. Vi har da pt. en egenkapital på 116.533,-.
Det er også en af grundene til, at vi mener Plan Nordentoften 2015 skal igangsættes, da vi skal
have en økonomi til uforudsete udgifter, men ikke skal være en bank.

Der skal også lyde en stor tak til gadefestudvalg, som desværre blev nødt til at udskyde gadefesten i august 2012. Det bliver i stedet lørdag d. 1. juni 2013.

Vi vil også gerne sige tak til Ejvind Nielsen, som trofast holder vores grønne område rigtig pæne. Heldigvis har han lyst til at fortsætte med dette også i 2013.

Tak til bestyrelsen – altid en fornøjelse at arbejde sammen med jer.

Formanden for grundejerforeningen Nordentoften

Michael Selch Laursen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *