Generalforsamling Grundejerforeningen referat Nordentoften 2013

posted in: Generalforsamling | 0

Onsdag d. 6. marts kl 19.30 i Skalshallens selskabslokaler

1. Valg af dirigent
Steen Algayer valgt som dirigent

2. Formandens beretning
Formanden fremlagde sin beretning (se vedhæftede)
Efter diverse spørgsmål vedr. bl.a. beløb til vedligehold m.m. af Nordentoften blev beretningen godkendt.

3. Kassererens beretning
Kassereren fremlagde regnskabet (se bilag)
Regnskabet godkendt

4. Forslag til budget
Kassereren fremlagde forslag til budget (se bilag)
Budgettet vedtaget med applaus

5. Fastsættelse af kontingent (Bestyrelsen foreslår uændret 700 kr.)
Forslag om, at vi sætter kontingent 100 kr. op grundet at vi på et tidspunkt selv skal stå for vedligehold af bl.a. runddel-vej. Efter afstemning blev det vedtaget, at kontingent hæves til 800 kr. fra 2014

6. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer: På valg er: Allan Kristensen, Lone Sterring, og Michael Selch Laursen. Alle er villige til genvalg
Ingen andre ønskede at stille op. Dermed er de tre genvalgt

7. Valg af to suppleanter: På valg er Preben Mortensen og Steen Algayer
Begge genvalgt

8. Valg af to revisorer og en suppleant: Bestyrelsen foreslår Jørgen Nielsen og Jørgen Pedersen
Begge genvalgt. Brian Kristensen valgt som suppleant.

9. Indkomne forslag
Ingen indkomne

10. Evt. Herunder drøftelse af nye tiltag samt vedligeholdelse af Nordentoften
Vi har planer om at etablere en hjemmeside for Nordentoften. Der er taget kontakt til et firma, som vil lave den for 2500 kr. Der ud over vil det koste et mindre beløb for domænenavn o.l.. Dette vil bestyrelsen snarrest sætte i værk.
På opfordring fortalte formanden lidt om de tanker, som på nuværende tidspunkt har været i spil omkring vedligehold m.m. af Nordentoftens områder. Når der på et tidspunkt er lavet mere konkrete plan inviteres Nordentoftens beboere til informations- og planlægningsmøde.

Forslag om, at når nye flytter på Nordentoften får de velkomstbrev sendes med diverse oplysninger om diverse praktiske ting o.l. Dette vil bestyrelsen forsøge at gøre fremover.

Forslag om, at vi dropper Nordentoftens Sankt Hans bål og i stedet deltager i ”byens” Sankt Hans bål på Højskolebakken. Vi kunne i den forbindelse samles inden og gå derop i samlet flok. Der var forskellige holdninger til, hvorvidt det er en god idé. Da det er gadefestudvalget, som står for planlægningen af Sankt Hans, henstiller generalforsamlingen til, at de tager beslutningen.

Forslag om nye net i målene på legepladsen samt et hegn bag målet ud mod vejen. Dette medtænkes, når næste arbejdsdag planlægges.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *